Cây ngọc lan là dòng cây cảnh mang nhiều tác dụng. Ngoài việc là cây bóng mát,...
Hoa tóc tiên – Huệ mưa – Rain Lily, không kiêu sa nhưng rực rỡ. Nhỏ...