Sấu chủ yếu phân bổ ở Miền Bắc, là dòng cây bóng mát có tuổi...
Như chúng ta đã biết, cây xanh đóng một vai trò cực kì quan trọng...