Khi chở cây đi trên đường cần phải chằng cây rất cẩn thận để tránh được những rủi do không đáng có. An toàn cho bản thân và những người xung quanh.

Cách chằng cây lên xe

Để cây ở vị trí chắc chắn vì chậu tròn, trơn nên rất dễ bị trượt dây. Chằng cây bình thường như chúng ta hay chằng, khâu cuối cùng sẽ là quan trọng nhất. Ta phải chằng dây quá nửa vòng tròn vì chậu rất trơn chựơt. Chằng dây quá nửa vòng tròn, làm sao cho dây thành dấu cộng.

 Cho các dây phải đan nhau chỗ nào chưa có dây ta phải luồn dây qua. Sau khi luồn dây qua ta mới kéo dây lên để dây qua hơn một nửa chậu. Lấy một đoạn dây vải chúng ta sẽ đai vào như một cái dọ. Luồn qua một dây chúng ta lại quấn. Cứ tiếp tục quấn đến khi hết dây sau đó buộc lại. Lưu ý là buộc dây phải thật căng, chắc. khi buộc dây xong ta phải kiểm tra thêm một lần nữa xem cây đã chắc chắn hay chưa

Lưu ý khi chăng dây phải chọn dây cao su, dây buộc chắc tránh trường hợp dây buộc căng quá sẽ bị đứt. Gây nguy hiểm cho người đi đường cũng như những người xung quanh. Thiệt hại về tài sản.