Khi thuê cây BÊN A (BÊN THUÊ CÂY) và BÊN B (BÊN CHO THUÊ CÂY). Cả 2 bên đều có trách nhiệm trong việc được thuê và cho thuê cây. Thỏa thuận trên nhằm mong muốn lợi ích của đôi bên gắn kết được lâu dài. Dựa trên tinh thần trách nhiệm chung giữa người thuê và người cho thuê. Trách nhiệm chính là sợ dây kết nối để hai bên cùng có lợi. Vì vậy, phía bên A và bên B cần phải có những trách nhiệm sau đây.

 

* Trách nhiệm của bên A (bên thuê):

Bên A có trách nhiệm cử người tưới cây 01 lần/ 01 ngày. (Mỗi lần tưới 0.5 lit nước máy). Theo dõi tình hình sức khỏe cây, nếu có dấu hiệu bất thường báo lại bên B ngay lập tức.
– Có ý thức giữ gìn chậu và cây, không làm sứt mẻ, hỏng chậu, không ngắt lá bẻ cành cây.
– Nếu cây bị hỏng do nguyên nhân chủ quan của bên A do con người tác động. Như vặt lá, bẻ cành, đổ nước nóng, đổ hóa chất vào cây, không tưới đủ nước, đem phơi nắng vv…. Hoặc chậu cây bị đổ vỡ do va đập. Bên A thực hiện đền bù giá chậu cây bằng giá trị thuê chậu cây trong thời gian giá trị hợp đồng.
– Hết thời gian thực hiện hợp đồng (06 tháng). Bên A trao trả các chậu cây đã thuê cho bên B theo danh sách.
– Thanh toán cho bên B theo điều 2 của hợp đồng này.

* Trách nhiệm của bên B (bên cho thuê):

– Thực hiện trồng, vận chuyển, lắp đặt các chậu cây.
– Cử nhân công kiểm tra, chăm sóc, phun thuốc trị bệnh và bảo dưỡng cây định kỳ 1 tuần 1 lần. Trong trường hợp có sự cố sẽ chăm sóc hoặc đổi luôn. Nếu không có sự cố thì lập biên bản xác nhận đã đến kiểm tra.
– Chịu trách nhiệm đối với cây đã trồng cho bên A.
– Khi cây bị hỏng do nguyên nhân khách quan. (Như thiên tai, địch họa, dịch bệnh, điều kiện tự nhiên, môi trường nhiều máy móc thiết bị,..) Bên B thực hiện đổi chậu cây mới cho bên A và không được thu thêm chi phí nào khác.
– Đảm bảo trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng (06 tháng), bên A luôn có những chậu cây đẹp trong phòng.